BRD Diverso
Clasa A și Clasa E

Fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt), denominat atat in RON cat si in EUR.

Investește în mai multe categorii de instrumente financiare (acțiuni, instrumente monetare și cu venit fix, obligațiuni de stat și corporative).

 

Valoarea protejată a fondului urmarită de catre administrator, dar nu garantată, reprezintă 90% din valoarea maximă a activului net unitar înregistrată în ultimele 12 luni anterioare datei curente. Implementarea strategiei de investiții cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) va ţine cont de fluctuaţiile VUAN în moneda de referinţă a fondului. Ţinând cont că Fondul emite şi unităţi de fond denominate atat in RON cat si in EURO, nivelul de protecţie va fi diferit intre cele doua clase, în funcţie de fluctuaţiile valutare şi de costul cu operaţiunile de hedging.

Fondul permite obținerea unor performanțe financiare relativ stabile (stabilitatea oferită de instrumentele cu venit fix și monetare se conjugă cu dinamica mai amplă a instrumentelor de tip acțiuni).

Performanţele Fondului pot fi influenţate de performanţele negative ale uneia sau mai multor pieţe financiare pe care Fondul investeşte. În acest sens, nu există nicio formă de garantare a investiţiilor efectuate de investitori.

 

 

Cui i se potrivește?

 

Poți alege acest fond dacă dorești să investești pe termen mediu într-un portofoliu diversificat de acțiuni din România, obligațiuni și instrumente monetare însă dorești în același timp să protejezi capitalul investit prin limitarea, pe cât posibil, a pierderilor potențiale la maxim 10%. Având în vedere profilul fondului, acesta este potrivit dacă ești dispus să accepți un grad mediu de risc. Poți investi în acest fond atât în RON cât și în euro.

ISIN Fond Clasa A: ROFDIN000150

ISIN Fond Clasa E: ROFDIN0002H8

Decizie autorizare ASF: nr.1713/27.08.2008

Registru ASF: CSC06FDIR/400056/27.08.2008

GIIN: YCEN9M.00006.SF.642

LEI: 549300LTSY3CEY2QLU18


Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteti de acord sa accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional.

Caracteristici
Data ultimei actualizări 11.07.2024
Activ net total (mil. RON) 245,39
Activ net Clasa A (mil. RON) 84,91
Activ net Clasa E (mil. EUR) 32,27
VUAN Clasa A (RON) 240,7129
VUAN Clasa E (EUR) 33,3047
Data lansare Clasa A 19.03.2009
Data lansare Clasa E 27.03.2017
Grad de risc? mediu spre scăzut (Clasa A)
mediu spre scăzut (Clasa E)
Moneda RON/EUR
Tip Fonduri diversificate
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Profiturile pot creste sau scadea din cauza fluctuatiilor cursului de schimb valutar.
Evoluția unitatii de fond
BRD Diverso Clasa A
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.
Evoluția unitatii de fond
BRD Diverso Clasa E
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 31.05.2024

-
Structura portofoliului
Piața Monetară 11.55%
Acțiuni RO 22.94%
Acțiuni CEE 2.50%
Obligatiuni guvernamentale 48.35%
Obligatiuni corporative 7.00%
Unități de Fond 7.84%
Performanță
Ultimul an 15.39%
Ultimii 3 ani 16.12%
Ultimii 5 ani 30.47%
De la înființare 134.90%
Informații despre fond
Nr. investitori 3712
Structura portofoliului
Piața Monetară 11.55%
Acțiuni RO 22.94%
Acțiuni CEE 2.50%
Obligatiuni guvernamentale 48.35%
Obligatiuni corporative 7.00%
Unități de Fond 7.84%
Performanță
Ultimul an 15.22%
Ultimii 3 ani 14.79%
Ultimii 5 ani 24.48%
De la înființare 29.96%
Informații despre fond
Nr. investitori 684

Arhivă

+

Mai mult

BRD Diverso
Fond deschis de investiții de tip diversificat (mixt), denominat atat in RON cat si in EUR. Investește în…
BRD Acțiuni
Fond deschis de investiții care investește majoritar în acțiuni din Romania, pana la 90% si 10 % alte…