Prima pagină Te pot ajuta Fișa de portofoliu 2022

Fișă de portofoliu 2022

Află cum se completează și cum se depun Declarația Unică împreună cu Fișa de Portofoliu.

Ce este o Fișa de Portofoliu?
+
 • Documentul prin care se reflectă, conform prevederilor legale în vigoare, câștigul net anual/pierderea netă anuală în RON înregistrată în anul fiscal 2022, urmare a operațiunilor de răscumpărare de unități de fond emise de fondurile de investiții administrate de BRD Asset Management S.A.I;
 • Câștigurile rezultate din răscumpărarea unităților de fond sunt considerate, conform prevederilor Codului Fiscal, venituri din investiții;
 • Fișa de portofoliu conține informații consolidate privind câștigul/pierderea pentru fiecare fond administrat de BRD Asset Management  S.A.I. pentru care au fost realizate răscumpărări de către investitor. Dacă investitorul a efectuat răscumpărări de unități de fond denominate în EUR, respectiv USD, atunci câștigul/pierderea este convertit(ă) în RON la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data plății sumelor aferente răscumpărării și este cumulat(ă) cu restul câștigurilor/pierderilor, după caz, de pe celelalte fonduri.
 • Fișa de portofoliu se emite doar pentru persoanele fizice.
 • Conform prevederilor legale în vigoare, BRD Asset Management S.A.I.  transmite către investitori informații privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru răscumpărările efectuate în cursul unui an fiscal, până pe data de 28 februarie a anului curent pentru anul anterior.
Cum intru în posesia fișei de portofoliu și ce trebuie să fac cu ea?
+
 • Fișa de Portofoliu va fi transmisă de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. prin corespondență, la adresa  de corespondență furnizată de tine, o poți descărca online de pe  MYBRD Net sau o poți obține gratuit în unitățile BRD – Groupe Societé Generale.
Cum se calculează câștigul care va fi impozitat?
+

Câștigul/pierderea se calculează ca diferență între prețul de răscumpărare și prețul de subscriere al unităților de fond, iar metoda de calcul pentru câștigul rezultat din răscumpărări folosește principiul FIFO (“primul intrat, primul ieșit”). Mai jos un exemplu care te poate ajuta :

Data tranzactiei Operatiune Cantitate Pret
Aprilie 2021 Subscriere 25  
Iulie 2021 Subscriere 25 105
Decembrie 2021 Rascumparare 40 110
Profit pentru răscumpărarea din
decembrie 2021
25 bucăti × (110 ron – 100 ron) = 250 ron
15 bucăti × (110 ron – 105 ron) = 75 ron
Total profit 250 ron + 75 ron = 325 ron

Impozitul de plătit în acest caz = 325 × 10% = 32.5 lei.

Ce este Declarația Unică?
+
 • Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice înlocuiește Declarația 200, precum și alte declarații fiscale privind veniturile realizate. Aceasta  se completează și se depune de către persoanele fizice în România  care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Cum se depune Declarația Unică?
+
 • Mijloacele prin care Declarația Unică se va depune sunt: electronic prin Spațiul Privat Virtual, în cazul în care persoana fizică și-a creat un cont pe site-ul ANAF și activat de către inspectorul fiscal, prin intermediul e-guvernare în cazul în care persoana fizică deține un certificat digital calificat, în format hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire.

  Această declarație poate fi descarcată accesând linkul  (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html)

Până când se depune Declarația Unică?
+
 • Declarația Unică se depune până la data de 25 mai 2023.
Care este termenul limită de achitare a obligațiilor de plată pentru anul 2022?
+
 • Termenul prevazut pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul Fiscal, este 25 mai 2023.
Trebuie să depun Declarația Unică indiferent de câștigul sau pierderea înregistrat/ă?
+
 • Da, Declarația Unică se depune în cazul existenței operațiunilor de răscumpărare în anul în care se realizează raportarea, atât în cazul câștigurilor cât și în cazul pierderilor.
Ce se întâmplă dacă depășesc acest termen?
+
 • Măsurile în acest caz sunt stabilite de inspectorii fiscali din cadrul administrației locale de care aparții.
Care este cota de impozit pentru câștigurile din răscumpărări de unități de fond?
+
 • Pentru răscumpărările realizate în 2022, cota de impozit este de 10%.
În ce situație se plătesc contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din răscumpărări de unități de fond?
+
 • În cazul în care veniturile realizate de dumneavoastră în anul 2022, cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri menționate de prevederile fiscale (inclusiv veniturile obținute din răscumpărările de unități de fond), au fost mai mari decât plafonul de 12 salarii minime brute pe țară și nu vă încadrați în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;
 • În cazul în care estimați că valoarea veniturilor pentru anul 2023, cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri menționate de prevederile fiscale (inclusiv veniturile obținute din răscumpărările de unități de fond) vor fi mari decât plafonul de 12 salarii minime brute pe țară și nu vă încadrați în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;
 • Conform prevederilor fiscale în vigoare salariul minim brut anual în anul 2022 a fost 2,550 RON/lună, iar în anul 2023 este în sumă de 3,000 RON/lună;
 • Cota privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este de 10%.

Potrivit legislației în vigoare BRD Asset Management S.A.I. S.A nu reține la sursă nici impozitul pe venit, nici CASS – investitorul are obligația să declare și să își plătească obligațiile fiscale aferente câștigurilor din unități de fond.

 

Mai multe informatii privind completarea Declarației Unice regasești aici.

Share

Mai mult

De ce să investesc
Diversificarea, Orizontul de timp și Investiția periodică sunt elemente care aplicate pot crea plus valoare resurselor tale.
Întrebări și răspunsuri
Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…