Anunțuri

Notă către investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global
Anunturi 18.10.2021

Notă către investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global

Anunturi 18.10.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. informează investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global cu privire la indisponibilitatea efectuării operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond emise de Clasa USD prin serviciile online MyBRD Net și YOU BRD ale Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Pentru informații detaliate despre Fondul deschis de investiţii FDI BRD Global pot fi consultate documentele de emisiune ale fondului pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General,

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD Global
Anunturi 06.10.2021

Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD Global

Anunturi 06.10.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondului deschis de investiţii FDI BRD Global cu privire la modificarea documentelor Fondului Administrat, urmare a includerii unei noi clase de unități de fond denominate în USD (Clasa USD), după cum urmează:

 

 1. Actualizarea Prospectului de emisiune şi a Regulilor fondurilor după cum urmează:
 2. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.1.– „Identitatea fondului” din Prospectul de emisiune, cu privire la faptul că Fondul emite o a treia clasa cu unităţi de fond, denominată în USD (Clasa USD), alături de cele două clase anterioare: o clasă cu unităţi de fond denominate în RON (Clasa A) și o clasă cu unităţi de fond denominate în EURO (Clasa E). Valoarea nominală inițială a unei unităţi de fond din clasa denominată în USD (clasa USD) este 25 (douăzeci şi cinci) de USD.
 3. Actualizarea prevederilor de la punctele 3.4.1. – “Caracteristicile unităţilor de fond”,  3.5.2. – “Proceduri pentru răscumpărarea unităţilor de fond” din Prospectul de emisiune și punctul 3.3.2 – “Proceduri pentru răscumpărarea unităţilor de fond” din Regulile Fondului, cu mențiunea că unitățile de fond din Clasa USD sunt denominate în moneda USD;
 4. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.4.1. – „Metoda de calcul a valorii activului net şi frecvenţa calculării sale” din Regulile Fondului, prin inserarea Clasei USD în formulele de calcul a valorii activului net;
 5. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.4.13. – “Valoarea iniţială a unităţii de fond” din Regulile Fondului cu indicarea valorii nominale inițiale a unei unități de fond din clasa denominată în USD, respectiv 25 (douăzeci şi cinci) de USD.
 6. Modificarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectului de emisiune.

Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Informatii cheie destinate investitorilor

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitori privind posibilitatea de încetare a plăţilor programate
Anunturi 30.09.2021

Notă către investitori privind posibilitatea de încetare a plăţilor programate

Anunturi 30.09.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. informează investitorii Fondurilor Administrate privind cazurile în care pot înceta plăţile programate setate conform prospectului de emisiune al Fondurilor[1], respectiv:

 • În cazul în care investitorul doreşte renunţarea la serviciul de efectuarea a plătii programate, prin semnarea unui formular distinct la orice unitate a Distribuitorului;
 • Ca urmare a închiderii contului implicat în transfer;
 • Ca urmare a răscumpărării totale a unităţilor de fond deţinute;
 • Din cauza lipsei de disponibilităţi suficiente în contul curent al investitorului cu ocazia a 6 (şase) transferuri programate cu date specificate succesive.

Acordul de debitare nu va înceta în alte situaţii şi este valabil pe o perioadă nelimitată de timp, nefiind supus expirării.

 

 

Director General,

Mihai PURCĂREA

 

[1] Conform prospectului de emisiune, după efectuarea unei subscrieri iniţiale, subscrierea ulterioară de unităţi de fond se poate face şi prin debit direct: investitorul poate opta în cazul subscrierilor ulterioare pentru varianta de subscriere directă, prin care poate autoriza BRD Asset Management S.A.I. S.A. să emită unităţi de fond pe contul său, în baza unui acord de debitare a contului, confirmat de extrasul de cont, fără semnarea unei cereri de subscriere.

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD USD Fond și BRD Global
Anunturi 17.09.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD USD Fond și BRD Global

Anunturi 17.09.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD USD Fond și BRD Global aflate în administrare cu privire la actualizarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a determinării semestriale a impactului probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate al Fondurilor Administrate, prin modificarea impactului estimat al riscului de durabilitate astfel:

•            Pentru FDI BRD Simfonia și FDI BRD USD Fond a fost estimat un impact mediu al riscului de durabilitate faţă de impactul scăzut estimat anterior;

•            Pentru FDI BRD Global a fost estimat un impact foarte scăzut al riscului de durabilitate faţă de impactul scăzut determinat anterior.

 

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond
Anunturi 16.09.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond

Anunturi 16.09.2021

Referitor: Completare informaţie cuprinsă în rapoartele anuale ale Fondurilor Administrate cu informaţia cuprinsă în Raportul Administratorului şi în situaţiile financiare anuale.

 

BRD Asset Management S.A.I. acordă o atenţie deosebită informaţiilor furnizate investitorilor săi şi consideră transparenţa un criteriu important care stă la baza unei relaţii bazate pe încredere şi profesionalism.

 

Conform obligaţiilor legale, BRD Asset Management S.A.I. întocmeşte, publică şi transmite la A.S.F. pentru fiecare Fond Administrat raportul semestrial şi raportul anual, în termenele şi condiţiile stabilite în reglementările A.S.F.. De asemenea, BRD Asset Management S.A.I. publică raportul Administratorului şi situaţiile financiare aferente S.A.I. cu aceeaşi frecvenţă ca pentru Fondurile Administrate, acestea fiind accesibile publicului larg.

 

Prin informarea prezentă, reiterăm informaţiile privind remuneraţia puse la dispoziţia investitorilor prin intermediul Raportului Administratorului şi a situaţiilor financiare ale S.A.I., publicate pe site-ul www.brdam.ro în data de 29.04.2021, completând cu acestea şi rapoartele anuale ale Fondurilor Administrate, publicate pe site-ul www.brdam.ro în data de 29.04.2021, privind remunerarea personalului BRD Asset Management S.A.I.:

 

BRD Asset Management S.A.I. - Remuneraţie plătită pentru anul financiar 2020 personalului

 

Remuneraţie totală (brută)

din care,

din care,

 

Remuneraţie fixă (brută) conform ctr. munca/mandat

Remuneraţie variabilă brută plătită in 2020 (pt 2020)

Număr

beneficiari

 

(A) = (B) + (C)

(B)

(C)

 

-RON-

-RON-

-RON-

Persoane cu funcţii de conducere și Consiliul de Administrație

1,072,140

878,798

193,342

3

Personal identificat și alte categorii de Personal

2,414,906

2,106,540

308,366

19

Personal identificat

2,979,544

2,501,798

477,745

12

 

La nivelul Societății sunt identificate 12 persoane ca personal identificat, cu luarea în considerare a prevederilor Ghidului ESMA/2016/575 privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva OPCVM: Membrii executivi şi neexecutivi ai Consiliului de Administraţie, Conducere Executivă, funcţii de control (incluzând aici, conform Ghidului ESMA şi Directorul Financiar&Operaţiuni), personalul aferent Direcţiei Investiţii, personalul dedicat activităţii de suport vânzări şi marketing.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD Simplu şi BRD USD Fond
Anunturi 27.08.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD Simplu şi BRD USD Fond

Anunturi 27.08.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe website-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a rapoartelor administrator asupra activităţii fondurilor de investiţii, aferente semestrului I 2021.

Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

 

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond
Anunturi 06.08.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond

Anunturi 06.08.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond cu privire la modificarea documentelor Fondurilor Administrate, în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, precum și a altor modificări după cum urmează:

 

 1. Actualizarea Prospectelor de emisiune şi Regulilor fondurilor după cum urmează:

 

 1. Actualizarea prevederilor de la punctul 1.4.– „Politica de remunerare” cu privire la faptul că la evaluarea performanței individuale a personalului relevant este avută în vedere și administrarea sănătoasă și prudentă a riscurilor privind dezvoltarea durabilă.
 2. Completarea politicii de investiții a Fondurilor Administrate cu prevederi cu privire la integrarea riscurilor de durabilitate în deciziile de investiții;
 3. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.3.8. – ”Factorii de risc derivând din politica de investiţii”, ca urmare a includerii unei noi categori de risc: riscul legat de durabilitate;
 4. Reformularea prevederilor în ceea ce privește aplicația de online a Distribuitorului prin care sunt preluate ordine de subscriere şi răscumpărarare;
 5. Introducerea unui nou punct 3.11. – ”Informații privind durabilitatea” în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.  2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare;

 

 

 1. Modificarea documentelor „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectelor de emisiune.

Investitorii Fondurilor care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondurilor anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Actiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Diverso

Prospect&Reguli FDI BRD Euro Fond

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Prospect&Reguli FDI BRD Obligatiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Simfonia

Prospect&Reguli FDI BRD USD Fond

Prospect&Reguli FDI Simplu

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond şi BRD Simplu
Anunturi 27.07.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond şi BRD Simplu

Anunturi 27.07.2021

În această perioadă este extrem de importantă implicarea fiecăruia dintre noi şi responsabilitatea pentru sănătatea noastră şi a celor din jur.

BRD Asset Management S.A.I. a depus și continuă să depună toate diligenţele pentru a se asigura că în cadrul Societăţii sunt asigurate condiţiile necesare pentru desfăşurarea activității profesionale. Într-un mod organizat și precaut, ne reluăm activitatea la sediu.

Astfel, vă informăm că, începând cu data de 28.07.2021, prezența personalului la sediul social al BRD Asset Management S.A.I. va fi asigurată prin rotație, fără niciun impact asupra operațiunilor de subscriere și răscumpărare desfășurate prin rețeaua Distribuitorului.

 

Operațiunile de subscriere şi răscumpărare vor fi efectuate în continuare prin reţeaua Distribuitorului BRD-Groupe Societe Generale.

 

Reamintim şi alte opţiuni disponibile pentru a fi contactaţi:

 • prin intermediul corespondenţei electronice, la adresa brdamoffice@brd.ro;
 • prin accesarea linkului https://www.brdam.ro/contact şi transmiterea solicitării de informaţii prin intermediul site-ului BRD Asset Management S.A.I.;
 • la numărul de telefon 021.327.22.28.

 

BRD Asset Management S.A.I. asigură investitorii de toată disponibilitatea cu privire la Fondurile aflate în administrare.

 

Mihai PURCĂREA

Director General

Share

Mai mult

Mai mult +

Despre noi

Istoria fondurilor de investiții de la noi din țară începe în anul 1993, când Guvernul României a oferit cadrul…

Întrebări și răspunsuri

Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK