Anunțuri

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond şi BRD Simplu
Anunturi 27.07.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond şi BRD Simplu

Anunturi 27.07.2021

În această perioadă este extrem de importantă implicarea fiecăruia dintre noi şi responsabilitatea pentru sănătatea noastră şi a celor din jur.

BRD Asset Management S.A.I. a depus și continuă să depună toate diligenţele pentru a se asigura că în cadrul Societăţii sunt asigurate condiţiile necesare pentru desfăşurarea activității profesionale. Într-un mod organizat și precaut, ne reluăm activitatea la sediu.

Astfel, vă informăm că, începând cu data de 28.07.2021, prezența personalului la sediul social al BRD Asset Management S.A.I. va fi asigurată prin rotație, fără niciun impact asupra operațiunilor de subscriere și răscumpărare desfășurate prin rețeaua Distribuitorului.

 

Operațiunile de subscriere şi răscumpărare vor fi efectuate în continuare prin reţeaua Distribuitorului BRD-Groupe Societe Generale.

 

Reamintim şi alte opţiuni disponibile pentru a fi contactaţi:

 • prin intermediul corespondenţei electronice, la adresa brdamoffice@brd.ro;
 • prin accesarea linkului https://www.brdam.ro/contact şi transmiterea solicitării de informaţii prin intermediul site-ului BRD Asset Management S.A.I.;
 • la numărul de telefon 021.327.22.28.

 

BRD Asset Management S.A.I. asigură investitorii de toată disponibilitatea cu privire la Fondurile aflate în administrare.

 

Mihai PURCĂREA

Director General

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond și BRD Simplu
Anunturi 11.06.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond și BRD Simplu

Anunturi 11.06.2021

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii fondurilor deschise de investiții cu privire la posibilitatea efectuării operațiunilor de subscriere şi răscumpărare a unităților de fond în mediul online.

Odată cu implementarea noului serviciu de online banking al Distribuitorului - BRD Groupe Societe Generale, respectiv “You BRD”, încetează posibilitatea de a activa serviciul MyBRD Net, acesta rămânând disponibil doar pentru clienţii care aveau anterior activ acest serviciu.

 

În prezent, serviciul You BRD” nu asigură funcţionalitatea de tranzacţionare a unităţilor de fond emise de Fondurile Administrate de BRD Asset Management şi nu există posibilitatea de estimare a datei de la care va exista această disponibilitate.

 

Investitorii ce dețin în prezent activ serviciul MyBRD Net pot efectua în cadrul acestuia tranzacţii cu unităţi de fond emise de Fondurile Administrate de BRD Asset Management S.A.I..

 

Totodată, investitorii pot efectua operațiunile de subscriere și răscumpărare de unități de fond la sediile Distribuitorului – BRD Groupe Societe Generale, în cazul în care serviciul online nu este disponibil, conform prevederilor prospectelor de emisiune ale fondurilor.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă informativă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Global, BRD Acțiuni, BRD Simfonia, BRD USD Fond, BRD Obligațiuni
Anunturi 11.05.2021

Notă informativă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Global, BRD Acțiuni, BRD Simfonia, BRD USD Fond, BRD Obligațiuni

Anunturi 11.05.2021

 

Referitor: Corecţie informaţie cuprinsă în situațiile financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondurilor Administrate BRD Global, BRD Acțiuni, BRD Simfonia, BRD USD Fond, BRD Obligațiuni asupra faptului că situațiile financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară după cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, publicate în data de 29.04.2021 pe pagina de internet a societății, conțin o eroare materială la Nota 16 – Informații privind părțile afiliate, în ceea ce privește valoarea anuală a comisionului de administrare perceput de BRD Asset Management S.A.I. în cursul anului 2020.

 

Comisionul de administrare perceput este cel menţionat în prospectul de emisiune în cadrul secţiunii 3.7.2.1 - Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate BRD Asset Management S.A.I.

Astfel, vă rugăm să regăsiţi mai jos informaţia corectată privind valoarea anuală a comisionului de administrare:

 

Denumire Fond

Valoarea anuală a comisionului înscrisă în situaţiile financiare

Valoarea anuală corectă a comisionului

FDI BRD GLOBAL

0.48%

1.5%

FDI BRD ACȚIUNI

0.48%

1.8%

FDI BRD SIMFONIA

0.48%

0.9%

FDI BRD USD FOND

0.48%

0.84%

FDI BRD OBLIGAȚIUNI

1.8%

1%

 

Menţionăm că eroarea de mai sus este strict materială şi nu a condus la alte valori eronate cuprinse în situaţiile financiare şi orice alte informaţii din situaţiile financiare rămân neschimbate.

 

Vă mulţumim,

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond și BRD Simplu
Anunturi 29.04.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond și BRD Simplu

Anunturi 29.04.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe website-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a rapoartelor administrator asupra activităţii fondurilor de investiţii şi situaţiilor financiare pentru 31.12.2020.
Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

Director General
Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Diverso
Anunturi 05.04.2021

Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Diverso

Anunturi 05.04.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Diverso aflat în administrare cu privire la actualizarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a modificării profilului de risc, prin reîncadrarea acestuia din categoria de risc 4 în categoria de risc 3.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, FDI BRD Simplu şi BRD USD Fond
Anunturi 19.02.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, FDI BRD Simplu şi BRD USD Fond

Anunturi 19.02.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la actualizarea documentelor privind ”Informaţiile cheie destinate investitorilor”, conform reglementărilor în vigoare.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD SIMPLU
Anunturi 21.01.2021

Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD SIMPLU

Anunturi 21.01.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. informează investitorii fondului deschis de investiţii aflat în administrare, cu privire la disponibilitatea, începând cu data de 21.01.2021, a efectuării operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond emise de FDI BRD SIMPLU prin serviciul online MyBRD Net al Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Pentru informații detaliate despre Fondul deschis de investiţii BRD Simplu pot fi consultate documentele de emisiune ale fondului pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General,

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond
Anunturi 20.01.2021

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond

Anunturi 20.01.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu și FDI BRD USD Fond următoarele:

 

 1. Actualizarea Prospectelor de emisiune şi Regulilor fondurilor după cum urmează:

 

 1. Redenumirea funcției de Director ca urmare a modificării Actului Constitutiv al BRD Asset Management S.A.I., din Director în Director General Adjunct;
 2. Modificarea funcției înlocuitorului de Director ca urmare a modificării organigramei în cadrul BRD Asset Management S.A.I., din Manager de Investiții în Director Investiții;
 3. Actualizarea prevederilor de la punctul 1.4.– „Politica de remunerare” cu privire la persoanele responsabile care îşi asumă riscuri la nivelul societății și cu privire la componenta remuneraţiei variabile;
 4. Completarea politicii de investiții a Fondurilor Administrate prin investiții în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate admise la cota oficială a următoarelor burse din Marea Britanie: London Stock Exchange, ICE Futures Europe, NEX Exchange Main Board, Cboe Europe Equities Regulated Market.
 5. Actualizarea politicii de investiţii şi obiectivelor de administrare pentru FDI BRD Global (fost BRD Index);
 6. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.3.4.– „Limite ale politicii investiţionale” din prospectul de emsiune, respectiv de la punctul 3.1.4.– „Limite ale politicii investiţionale” din Reguli ca urmare a modificării statutului Marii Britanii şi asimilării sale unui stat terţ;
 7. Includerea definiției riscului de preț în cadrul capitolului ”Factorii de risc derivând din politica de investiţii” din prospectul de emisiune al fondurilor;
 8. Actualizarea prevederilor de la capitolulDrepturile şi obligaţiile investitorilor Fondului” din prospectul de emisiune în ceea ce privește oferirea de unităţi de fond cu titlu gratuit din partea BRD Asset Management SAI;
 9. Actualizarea formulei variaţiei activului total comun tuturor claselor de unităţi de fond în ziua t, prin includerea variației valorii instrumentelor financiare derivate atribuibile clasei;
 10. Eliminarea posibilităţii de subscriere la Fondurile Administrate pentru minori;
 11. Reformularea prevederilor de la capitolul „Proceduri pentru răscumpărarea” din prospectul de emisiune și regulile fondurilor în ceea ce privește posibilitatea ca Fondul să perceapă comisioane de răscumpărare pentru operaţiunile efectuate cu unităţi de fond în funcţie de conjunctura pieţei financiare sau de circumstanţe deosebite, în scopul protejării intereselor investitorilor;
 12. Majorarea procentului pentru tarifarea suplimentară a cererilor de răscumpărare care depăşesc 5% din valoarea activului Fondului, de la 5% la 10%;
 13. Eliminarea menţiunii ”Ziarul Financiar” de la capitolul „Lichidarea Fondului” din prospectul de emisiune al fondurilor;
 14. Eliminarea mențiunii din cadrul capitolului ”Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de  fond” din prospectul de emisiune și regulile fondurilor în ceea ce privește disponibilitatea listei unităţilor Distribuitorului care dispun de mijloace tehnice pentru preluarea ordinelor telefonice.

 

 1. Modificarea documentelor „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectelor de emisiune.

Investitorii Fondurilor care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondurilor anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Actiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Diverso

Prospect&Reguli FDI BRD Euro Fond

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Prospect&Reguli FDI BRD Obligatiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Simfonia

Prospect&Reguli FDI BRD USD Fond

Prospect&Reguli FDI Simplu

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share

Mai mult

Mai mult +

Despre noi

Istoria fondurilor de investiții de la noi din țară începe în anul 1993, când Guvernul României a oferit cadrul…

Întrebări și răspunsuri

Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK