Anunțuri

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD USD Fond si BRD Global
Anunturi 08.11.2023

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD USD Fond si BRD Global

Anunturi 08.11.2023

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD USD Fond și BRD Global cu privire la modificarea Documentului cu Informații Esențiale (DIE), astfel:

 • modificarea indicatorului sintetic de risc de la 2 la 3, pentru BRD USD Fond;
 • modificarea indicatorului sintetic de risc de la 4 la 3, pentru BRD Global (Clasa E);
 • actualizarea sumelor și a randamentelor aferente scenariilor de performață, precum și a intervalelor în care acestea au avut loc, pentru BRD USD Fond și BRD Global.

Documentul actualizat poate fi consultat pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Share
Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD ORIZONT 2035 (clasa A)
Anunturi 05.10.2023

Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD ORIZONT 2035 (clasa A)

Anunturi 05.10.2023

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD ORIZONT 2035 (clasa A) cu privire la modificarea Documentului cu Informații Esențiale (DIE), astfel:

 • modificarea indicatorului sintetic de risc de la 4 la 3;
 • actualizarea sumelor și a randamentelor aferente scenariilor de performață.

Documentul actualizat poate fi consultat pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General Adjunct

                                                                 Mihaela UNGUREANU

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Orizont 2035 și BRD Oportunitați
Anunturi 25.09.2023

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Orizont 2035 și BRD Oportunitați

Anunturi 25.09.2023

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondurilor Deschise de  Investiții BRD Orizont 2035 și BRD Oportunități, aflate în administrare, cu privire la actualizarea în cadrul Documentului cu Informații Esențiale (DIE), ca urmare a determinării semestriale, a efectului probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Share
Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD USD FOND
Anunturi 06.09.2023

Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD USD FOND

Anunturi 06.09.2023

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD USD FOND cu privire la modificarea Documentului cu Informații Esențiale, astfel:

 • modificarea indicatorului sintetic de risc de la 3 la 2;
 • actualizarea sumelor și a randamentelor aferente scenariilor de performață.

Documentul actualizat poate fi consultat pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General

                                                                     Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond, BRD Simplu, BRD Euro Simplu, BRD Oportunități, BRD Orizont 2035 și BRD Orizont 2045
Anunturi 30.08.2023

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global, BRD USD Fond, BRD Simplu, BRD Euro Simplu, BRD Oportunități, BRD Orizont 2035 și BRD Orizont 2045

Anunturi 30.08.2023

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea, pe website-ul societăţii de investiţii, a rapoartelor Administratorului asupra activităţii fondurilor de investiţii aferente semestrului I 2023.

Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societaţii de administrare sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

 

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD OPORTUNITĂȚI
Anunturi 10.08.2023

Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD OPORTUNITĂȚI

Anunturi 10.08.2023

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD OPORTUNITĂȚI cu privire la modificarea Documentului cu Informații Esențiale, astfel:

 • modificarea indicatorului sintetic de risc pentru Clasa E de la 4 la 3;
 • actualizarea sumelor și a randamentelor aferente scenariilor de performață, precum și a intervalelor în care acestea au avut loc.

Documentul actualizat poate fi consultat pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD SIMFONIA, BRD ACȚIUNI, BRD EURO FOND, BRD EURO SIMPLU, BRD SIMPLU, BRD USD FOND și BRD DIVERSO
Anunturi 05.07.2023

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD SIMFONIA, BRD ACȚIUNI, BRD EURO FOND, BRD EURO SIMPLU, BRD SIMPLU, BRD USD FOND și BRD DIVERSO

Anunturi 05.07.2023

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii fondurilor deschise de investiții administrate cu privire la modificarea Documentului cu Informații Esențiale (DIE), astfel:

 • modificarea valorilor aferente costurilor și scenariilor de performanță, urmare a modificării nivelului comisioanelor de administrare pentru Fondurile deschise de investiții BRD SIMFONIA, BRD ACȚIUNI, BRD EURO FOND, BRD EURO SIMPLU, BRD SIMPLU, BRD USD FOND;
 • modificarea indicatorului sintetic de risc pentru Fondul Deschis de Investiții BRD DIVERSO clasa E și actualizarea informațiilor corespunzând scenariilor de performanță aferente Fondul Deschis de Investiții BRD DIVERSO.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Share
Notă către investitorii FDI BRD Global administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A
Anunturi 04.07.2023

Notă către investitorii FDI BRD Global administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A

Anunturi 04.07.2023

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii FDI BRD Global administrat de BRD Asset Management S.A.I. S.A că a fost autorizată de către A.S.F., prin decizia nr. 89/03.07.2023, modificarea documentelor de constituire ale Fondului (contract de societate civilă, prospect, regulile Fondului) pentru includerea prevederilor la care face referire art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind un produs care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță. Modificările sunt detaliate pe website-ul societății de administrare a investițiilor, www.brdam.ro, în secțiunea Anunțuri.

 

Având în vedere că FDI BRD Global este un produs care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici, se reduc comisioanele aferente serviciilor de depozitare şi custodie al căror nivel este sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune.

 

Modificările supuse autorizării, precum și reducerea comisioanelor aferente serviciilor de depozitare și custodie intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei note de informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire ale Fondului au posibilitatea ca, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele Fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Totodată, au fost incluse prevederile referitoare la promovarea caracteristici de mediu și sociale în Documentul cu informații esențiale, modificări care nu sunt supuse autorizării A.S.F. 

 

Modificări efectuate:

● Actualizarea Prospectului de emisiune după cum urmează:

 • Adăugarea de precizări pe prima pagină referitoare la promovarea de către Fond a caracteristicilor de mediu și sociale conform art.8 din Regulamentul UE 2019/2088, fără să își propună un obiectiv de investiții durabile sau o proporție minimă de investiții durabile;
 • Actualizarea prevederilor de la punctul 3.3.2. – „Politica de investiții” cu explicații referitoare la modul în care FDI BRD Global promovează caracteristici de mediu și sociale, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță;
 • Actualizarea prevederilor de la punctul 3.11.- „Informaţii privind durabilitatea” cu precizări referitoare faptul că FDI BRD Global este un produs financiar la care fac referire prevederile art.8 din Regulamentul (UE) 2019/2088, respectiv un produs care promovează caracteristici de mediu sau sociale sau o combinație a acestor caracteristici.

● Actualizarea Regulilor Fondului după cum urmează:

 • Actualizarea prevederilor de la punctul 3.1.2. – „Politica de investiții” cu explicații referitoare la modul în care FDI BRD Global promovează caracteristici de mediu și sociale, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță;

● Adăugarea Anexei 1 – “Furnizarea de informații precontractuale pentru produsele financiare menționate la articolul 8 alineatele (1), (2) și (2a) din Regulamentul (UE) 2019/2088 și la articolul 6 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2020/85” unde sunt disponibile detalii complete privind caracteristicile de mediu şi sociale promovate;

● Actualizarea Contractului de societate civilă după cum urmează:

 • Completarea prevederilor de la Articolul 4 – „Obiectivele de investiții” cu explicații referitoare la promovarea de către FDI BRD Global a caracteristicilor de mediu și sociale conform art.8 din Regulamentul (UE) 2019/2088;

● Actualizarea Documentului cu informații esențiale după cum urmează:

 • Actualizarea secțiunii “În ce constă acest produs? ” cu detalii referitoare la modul în care FDI BRD Global promovează caracteristici de mediu și sociale, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță.  

 

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Share

Mai mult

Despre noi
Istoria fondurilor de investiții de la noi din țară începe în anul 1993, când Guvernul României a oferit cadrul…
Întrebări și răspunsuri
Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…