Anunțuri

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond
Anunturi 31.12.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond

Anunturi 31.12.2021

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii fondurilor deschise administrate cu privire la introducerea incepand cu 1 ianuarie 2022 a pragurilor minime la nivelul sumei debitate periodic pentru produsul PlanInvest, astfel:
-    pentru Fondurile/clasele denominate in RON, suma minima este de 100 RON;
-    pentru Fondurile/clasele denominate in EUR, suma minima este de 20 EUR;
-    pentru Fondul/clasele denominate in USD, suma minima este de 20 USD.
Produsul nu va mai putea fi setat pentru valori sub acest prag. Modificarea nu afecteaza produsele deja setate, care vor continua sa se debiteze conform cu parametrii setati la momentul deschiderii produsului.
Va multumim. 

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond
Anunturi 22.12.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond

Anunturi 22.12.2021

BRD Asset Management S.A.I. informează investitorii fondurilor deschise administrate cu privire la introducerea în prospectele de emisiune ale fondurilor a următoarei prevederi: „Investițiile care stau la baza acestui produs financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.” Prevederea a fost introdusă în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088.

Documentele actualizate, precum şi informaţii despre fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. pot fi obţinute consultând pagina de internet a societății www.brdam.ro, și in unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond
Anunturi 17.12.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Simplu, BRD Global şi BRD USD Fond

Anunturi 17.12.2021

BRD Asset Management S.A.I. informeaza investitorii fondurilor deschise administrate cu privire la programul de lucru al Distribuitorului BRD-Groupe Societe Generale in preajma sarbatorilor de iarna. In zilele de 24.12.2021 si 31.12.2021 operatiunile de subscriere si/sau rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate in agentiile Distribuitorului pana la ora 13.00.

Informatii despre fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. pot fi obtinute consultand pagina de internet a societății www.brdam.ro, și in unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Sarbatori fericite!

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Global
Anunturi 22.10.2021

Notă către investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Global

Anunturi 22.10.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii Fondului Deschis de Investiții BRD Global aflat în administrare cu privire la actualizarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a alocării codului ISIN aferent Clasei USD.

Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global şi BRD USD Fond
Anunturi 22.10.2021

Notă către investitorii Fondurilor Deschise de Investiții BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Global şi BRD USD Fond

Anunturi 22.10.2021

În această perioadă este extrem de importantă implicarea fiecăruia dintre noi şi responsabilitatea pentru sănătatea noastră şi a celor din jur.

Astfel, BRD Asset Management S.A.I. a depus toate diligenţele pentru a se asigura că în cadrul Societăţii sunt asigurate condiţiile necesare pentru ca toţi colegii noştri să îşi poată desfăşura activitatea profesională de la distanţă.

În contextul sporirii continue a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 şi având în vedere existența infrastructurii necesare pentru ca angajaţii BRD Asset Management S.A.I. să îşi îndeplinească atribuţiile specifice funcţiilor avute de la distanţă folosind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, vă informăm că, începând cu data de 25.10.2021, personalul BRD Asset Management S.A.I. îşi va desfăşura activitatea de la distanţă. Toate operaţiunile care sunt desfăşurate în mod normal la sediu vor fi desfăşurate de la distanţă, cu respectarea strictă a tuturor reglementărilor legale şi interne şi cu respectarea programului de lucru normal al Societăţii.

Operaţiunile de subscriere şi răscumpărare vor fi efectuate în continuare prin reţeaua Distribuitorului BRD-Groupe Societe Generale şi prin serviciul on-line MyBRD Net al Distribuitorului, pentru investitorii care au activă această opțiune.

Lista agențiilor care funcționează și programul aferent acestora îl regăsiți pe website-ul BRD Groupe Societe Generale, prin accesarea următorului link: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri;

              Investitorii pot contacta BRD Asset Management S.A.I.:

 • Prin intermediul corespondenţei electronice, la adresa brdamoffice@brd.ro;
 • Prin accesarea linkului https://www.brdam.ro/contact şi transmiterea solicitării de informaţii prin intermediul site-ului BRD Asset Management S.A.I.;
 • Prin intermediul numărului de telefon 021.327.22.28 direcţionat către personalul dedicat;

BRD Asset Management S.A.I. asigură investitorii de toată disponibilitatea cu privire la Fondurile aflate în administrare în această perioadă.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global
Anunturi 18.10.2021

Notă către investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global

Anunturi 18.10.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. informează investitorii Clasei USD a Fondului deschis de investiţii BRD Global cu privire la indisponibilitatea efectuării operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond emise de Clasa USD prin serviciile online MyBRD Net și YOU BRD ale Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

Pentru informații detaliate despre Fondul deschis de investiţii FDI BRD Global pot fi consultate documentele de emisiune ale fondului pe pagina de internet a societății www.brdam.ro și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

Director General,

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD Global
Anunturi 06.10.2021

Notă către investitorii Fondului deschis de investiţii FDI BRD Global

Anunturi 06.10.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondului deschis de investiţii FDI BRD Global cu privire la modificarea documentelor Fondului Administrat, urmare a includerii unei noi clase de unități de fond denominate în USD (Clasa USD), după cum urmează:

 

 1. Actualizarea Prospectului de emisiune şi a Regulilor fondurilor după cum urmează:
 2. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.1.– „Identitatea fondului” din Prospectul de emisiune, cu privire la faptul că Fondul emite o a treia clasa cu unităţi de fond, denominată în USD (Clasa USD), alături de cele două clase anterioare: o clasă cu unităţi de fond denominate în RON (Clasa A) și o clasă cu unităţi de fond denominate în EURO (Clasa E). Valoarea nominală inițială a unei unităţi de fond din clasa denominată în USD (clasa USD) este 25 (douăzeci şi cinci) de USD.
 3. Actualizarea prevederilor de la punctele 3.4.1. – “Caracteristicile unităţilor de fond”,  3.5.2. – “Proceduri pentru răscumpărarea unităţilor de fond” din Prospectul de emisiune și punctul 3.3.2 – “Proceduri pentru răscumpărarea unităţilor de fond” din Regulile Fondului, cu mențiunea că unitățile de fond din Clasa USD sunt denominate în moneda USD;
 4. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.4.1. – „Metoda de calcul a valorii activului net şi frecvenţa calculării sale” din Regulile Fondului, prin inserarea Clasei USD în formulele de calcul a valorii activului net;
 5. Actualizarea prevederilor de la punctul 3.4.13. – “Valoarea iniţială a unităţii de fond” din Regulile Fondului cu indicarea valorii nominale inițiale a unei unități de fond din clasa denominată în USD, respectiv 25 (douăzeci şi cinci) de USD.
 6. Modificarea documentului „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectului de emisiune.

Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Informatii cheie destinate investitorilor

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Notă către investitori privind posibilitatea de încetare a plăţilor programate
Anunturi 30.09.2021

Notă către investitori privind posibilitatea de încetare a plăţilor programate

Anunturi 30.09.2021

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. informează investitorii Fondurilor Administrate privind cazurile în care pot înceta plăţile programate setate conform prospectului de emisiune al Fondurilor[1], respectiv:

 • În cazul în care investitorul doreşte renunţarea la serviciul de efectuarea a plătii programate, prin semnarea unui formular distinct la orice unitate a Distribuitorului;
 • Ca urmare a închiderii contului implicat în transfer;
 • Ca urmare a răscumpărării totale a unităţilor de fond deţinute;
 • Din cauza lipsei de disponibilităţi suficiente în contul curent al investitorului cu ocazia a 6 (şase) transferuri programate cu date specificate succesive.

Acordul de debitare nu va înceta în alte situaţii şi este valabil pe o perioadă nelimitată de timp, nefiind supus expirării.

 

 

Director General,

Mihai PURCĂREA

 

[1] Conform prospectului de emisiune, după efectuarea unei subscrieri iniţiale, subscrierea ulterioară de unităţi de fond se poate face şi prin debit direct: investitorul poate opta în cazul subscrierilor ulterioare pentru varianta de subscriere directă, prin care poate autoriza BRD Asset Management S.A.I. S.A. să emită unităţi de fond pe contul său, în baza unui acord de debitare a contului, confirmat de extrasul de cont, fără semnarea unei cereri de subscriere.

Share

Mai mult

Mai mult +

Despre noi

Istoria fondurilor de investiții de la noi din țară începe în anul 1993, când Guvernul României a oferit cadrul…

Întrebări și răspunsuri

Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK