Termeni și condiții

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului www.brdam.ro, inclusiv, dar fară a se limita la acestea, tot continutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin BRD Asset Management S.A.I.(de aici înainte « BRD AM »).

 

BRD AM își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

 

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general și produse bancare sau de asigurări în special, venind din partea BRD AM.

 

Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind un fundament pentru investiții, inițierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel BRD AM nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

 

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe site numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a conținutului site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al BRD AM.

 

Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia. BRD AM își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus.

 

Orice comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe site-ul www.brdam.ro, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală.

 

Deși obiectivul nostru este de a vă transmite informații actualizate și exacte, nu putem garanta că prezentele pagini nu conțin erori, cu toate că vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora. În acest sens, BRD AM nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

 

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze oricare din unitățile BRD AM pentru a se informa atat asupra disponibilității serviciului sau produsului in cauza, cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor si comisioanelor aferente.

 

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor dumneavoastră putem culege prin intermediul acestui site informații care vor face scopul unei stocări și prelucrări electronice.

 

Putem de asemenea să înregistrăm 'cookies' în calculatorul dumneavoastră. Un 'cookie' înregistrează informații relative la navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru (pagini vizitate, data și ora de vizitare) și poate fi consulat de către noi când veți reveni pe site-ul nostru. Pentru a vă opune înregistrării de 'cookies' trebuie să setați programul dumneavoastră de navigat astfel încât să nu accepte cookie-uri.

 

Utilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea utilizatorilor. BRD AM și societățile sale afiliate sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

 

BRD AM nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

 

BRD AM nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care se face trimitere pe site-ul www.brdam.ro.

Share