Sustenabilitate

Declarație privind transparenţa efectelor negative asupra durabilităţii la nivelul BRD Asset Management S.A.I.

Transparenţa politicilor privind riscurile legate de durabilitate

Informaţii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul BRD Asset Management S.A.I.

Principii generale de mediu și sociale în cadrul Grupului Société Générale

Principiile pentru investiții responsabile au fost elaborate de un grup internațional de investitori instituționali care reflectă relevanța tot mai mare a aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă pentru practicile de investiții. Procesul a fost convocat de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

In calitate de semnatar al acestui acord, avem datoria de a acționa în cel mai bun interes pe termen lung al beneficiarilor noștri. În acest rol fiduciar, considerăm că aspectele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG) pot afecta performanța fondurilor de investiții (în moduri diferite în funcție de companii, sectoare, regiuni, clase de active și de-a lungul timpului).

Recunoaștem, de asemenea, că aplicarea acestor principii poate alinia mai bine investitorii la obiectivele mai largi ale societății. Prin urmare, atunci când este în concordanță cu responsabilitățile noastre fiduciare, ne angajăm să respectăm următoarele:

Principiul 1: Vom încorpora aspectele ESG în analiza investițiilor și în procesele decizionale.

Principiul 2: Vom fi proprietari activi și vom încorpora aspectele ESG în politicile și practicile noastre.

Principiul 3: Vom căuta să obținem o informare adecvată cu privire la aspectele ESG din partea entităților în care investim.

Principiul 4: Vom promova acceptarea și punerea în aplicare a principiilor în cadrul industriei de investiții.

Principiul 5: Vom lucra împreună pentru a ne spori eficiența în implementarea principiilor.

Principiul 6: Vom raporta cu privire la activitățile noastre și la progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a principiilor.

Prin semnarea Principiilor, noi, în calitate de investitori, ne angajăm public să le adoptăm și să le punem în aplicare, în conformitate cu responsabilitățile noastre fiduciare. De asemenea, ne angajăm să evaluăm eficacitatea și să îmbunătățim conținutul principiilor în timp. Considerăm că acest lucru ne va îmbunătăți capacitatea de a ne respecta angajamentele față de beneficiari, precum și de a ne alinia mai bine activitățile de investiții la interesele mai largi ale societății.

Încurajăm și alți investitori să adopte Principiile.

Share