Disclaimer

Informațiile de pe site au caracter informativ cât și publicitar, și nu intenționează în niciun fel să va recomande sau să va acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, unui produs de investiții sau serviciu de investiții furnizat de  BRD Asset Management SAI SA. Decizia cu privire la accesarea sau nu a unui produs sau serviciu ori asupra unei strategii de investiții va aparține în totalitate. Orice afirmație a BRD în cadrul prezentului material publicitar are doar acest scop și nu caută să afirme în niciun fel faptul că un anumit produs se potrivește strategiei dumneavoastră investiționale, că acesta va genera în mod sigur un venit pentru dumneavoastră ori că este adaptat în mod funcțional nevoilor dumneavoastră.

 

Produsele prezentate în acest site sunt supuse fluctuațiilor pieței. Performanţele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.

Investițiile în unități de fond nu sunt scutite de riscuri. Valoarea unităților de fond poate varia, în plus sau în minus, față de prețul de achiziție în funcție de evoluția activelor în care fondul de investiții face plasamente.  

Parametrii de piață pe care se bazează calculul performanței nu sunt certificați de auditori financiari. Informațiile cu privire la produse nu sunt exhaustive și nu pot avea valoare contractuală. Ele completează informațiile reglementate și puse la dispoziție de BRD Asset Management.

 

Acestea nu sunt certificate de un auditor financiar, sunt furnizate cu titlu de informare și pot suferi modificări

Scenariile prezentate în anumite secțiuni din site reprezintă o estimare a performanţei viitoare bazată pe dovezi anterioare cu privire la modul în care variază valoarea acestei investiţii şi/sau pe condiţii actuale de piaţă şi nu reprezintă un indicator exact.

 

Rezultatul pe care îl veţi obţine variază în funcţie de performanţele pieţei şi de cât de mult timp păstraţi investiţia.

 

Share