BRD USD Fond

Fond deschis de investiții denominat în USD. Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare. Este o alternativă investițională cu lichiditate imediată oferind diversificare în condiții de performanță financiară și risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.

Performanţele Fondului pot fi influenţate de performanţele negative ale uneia sau mai multor pieţe financiare pe care Fondul investeşte. În acest sens, nu există nicio formă de garantare a investiţiilor efectuate de investitori.

 

 

Cui i se potrivește?

 

Poți alege acest fond dacă profilul tău de investitor este unul conservator, cu/ai dețineri în USD și urmărești obținerea de venit prin performanțe financiare stabile pe termen mediu prin investirea într-un portofoliu diversificat de titluri de stat, obligațiuni și instrumente ale pieței monetare, în condiții de volatilitate redusă.

ISIN Fond: ROFDIN000267

Decizie autorizare ASF: 87/04.06.2015

Registru ASF: CSC06FDIR/400095/04.06.2015

GIIN: YCEN9M.00001.SF.642

LEI: 549300IOBEJQZA0DSU34


Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteti de acord sa accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional.

Caracteristici
Data ultimei actualizări 20.06.2024
Activ net (mil. USD) 35,25
VUAN (USD) 121,8350
Data lansare 22.06.2015
Grad de risc? mediu spre scăzut
Moneda USD
Tip Fonduri cu venit fix
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Profiturile pot creste sau scadea din cauza fluctuatiilor cursului de schimb valutar.
Evoluția unitatii de fond
BRD USD Fond
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 31.05.2024

-
Structura portofoliului
Piața Monetară 2.88%
Obligatiuni guvernamentale 85.85%
Obligatiuni corporative 9.69%
Unități de Fond 1.58%
Performanță
Ultimul an 6.79%
Ultimii 3 ani 3.33%
Ultimii 5 ani 11.23%
De la înființare 21.80%
Informații despre fond
Nr. investitori 826
MD? 4,04%
Randamentul mediu al instrumentelor de portofoliu? 5,72%

Arhivă

+

Mai mult

BRD Euro Fond
Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare.…
BRD Simfonia
Fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent in  instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de…
BRD Obligațiuni
Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de plasamente pe piata instrumentelor cu venit fix, in special piața…