BRD Obligațiuni

Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de plasamente pe piata instrumentelor cu venit fix, in special piața obligațiuni corporative precum si alte active lichide (instrumente ale pieței monetare, in valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse, precum si in depozite bancare la instituții de credit la vedere si la termen).

Fondul nu investește in acțiuni.

ISIN Fond: ROFDIN000077

Decizie autorizare ASF: 3455/21.12.2005

Registru ASF: CSC06FDIR/400025/21.12.2005

GIIN: YCEN9M.00004.SF.642

LEI: 549300NENMVY2B2ECJ19

Caracteristici
Data ultimei actualizări 13.01.2022
Activ net (mil. RON) 113.55
VUAN (RON) 189.3086
Nr. investitori 3626
Grad de risc ? mediu-scazut
Moneda RON
Tip obligațiuni
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Evoluția unitatii de fond
BRD Obligațiuni
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 31.12.2021

-
Structura portofoliului
Piața Monetară -17.71%
Obligatiuni guvernamentale 66.01%
Obligatiuni corporative 50.30%
Unități de Fond 1.39%
Performanță
Ultimul an 0.12%
Ultimii 3 ani 12.51%
Ultimii 5 ani 15.13%
De la înființare 89.45%
Informații despre fond
MD ? 3.28%
WAL ? 4.94%
Randamentul mediu al instrumentelor de portofoliu? 5.03%

Arhivă

+

Mai mult

Mai mult +

BRD USD Fond

Fond deschis de investiții denominat în USD. Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni…

BRD Euro Fond

Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare.

BRD Simfonia

Fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent in  instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de…

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK