BRD Obligațiuni

Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de plasamente pe piata instrumentelor cu venit fix, in special piața obligațiuni corporative precum si alte active lichide (instrumente ale pieței monetare, in valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse, precum si in depozite bancare la instituții de credit la vedere si la termen).

Fondul nu investește in acțiuni.

Performanţele Fondului pot fi influenţate de performanţele negative ale uneia sau mai multor pieţe financiare pe care Fondul investeşte. În acest sens, nu există nicio formă de garantare a investiţiilor efectuate de investitori.

 

 

Cui i se potrivește?

 

Fondul se adresează investitorilor cu un profil investițional moderat/conservator, care au dețineri în RON și urmăresc obținerea unui câștig de capital prin învestirea pe termen mediu într-un portofoliu diversificat de obligațiuni corporative și alte active cu grad ridicat de lichiditate.

ISIN Fond: ROFDIN000077

Decizie autorizare ASF: 3455/21.12.2005

Registru ASF: CSC06FDIR/400025/21.12.2005

GIIN: YCEN9M.00004.SF.642

LEI: 549300NENMVY2B2ECJ19


Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteti de acord sa accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional.

Caracteristici
Data ultimei actualizări 20.06.2024
Activ net (mil. RON) 102,36
VUAN (RON) 209,5606
Data lansare 10.01.2006
Grad de risc? scăzut
Moneda RON
Tip Fonduri cu venit fix
Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

-
Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare.
Evoluția unitatii de fond
BRD Obligațiuni
Brd oblig
Performanță anualizată
Perioada (ani)
Maximum
Minimum
Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 31.05.2024

-
Structura portofoliului
Piața Monetară 0.96%
Tbills 0.99%
Obligatiuni guvernamentale 47.82%
Obligatiuni corporative 48.33%
Unități de Fond 1.89%
Performanță
Ultimul an 7.67%
Ultimii 3 ani 9.60%
Ultimii 5 ani 21.63%
De la înființare 109.71%
Informații despre fond
Nr. investitori 3364
MD? 4,28%
Randamentul mediu al instrumentelor de portofoliu? 6,35%

Arhivă

+

Mai mult

BRD USD Fond
Fond deschis de investiții denominat în USD. Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni…
BRD Euro Fond
Are un portofoliu diversificat, făcând plasamente preponderent pe piețele de obligațiuni în instrumente cu venit fix și monetare.…
BRD Simfonia
Fond deschis de investiții, cu plasamente preponderent in  instrumente cu venit fix: depozite, certificate de depozit, titluri de…