ESG - investind pentru rezultate financiare și pentru un viitor mai bun

Ce sigur te-ar interesa de 20.07.2023

În ultimul timp, conceptul de investiții durabile pătrunde din ce în ce mai adânc în industria financiară globală. Noțiunea de a investi nu se mai limitează doar la căutarea unui randament bun cu un risc acceptabil, ci adaugă la conceptele clasice de randament și risc financiar un al treilea concept – acela de investiții durabile.

Investițiile durabile sunt investiții în activități economice care contribuie la un obiectiv de mediu sau social, și care impun societăților în care se investește să urmeze practici de bună guvernanță. Pe scurt, ESG – Environment, Social and Governance.

De ce investiții durabile?

Riscurile de mediu și sociale nu sunt doar concepte abstracte sau problematice pentru viitorul îndepărtat - ele au devenit, din păcate, o realitate prezentă și persistentă în viețile noastre. În Raportul privind riscurile globale din 2022, publicat de World Economic Forum, se prezintă clar realitățile cu care ne confruntăm ca societate. Într-o perspectivă de 5-10 ani, primele cinci riscuri din top zece sunt riscuri legate de mediu, urmate îndeaproape de două riscuri de natură socială.

Figura 1: Top 10 riscuri globale în anul 2022

Sursa: World Economic Forum – The Global Risk Report 2022

Schimbările climatice, în mod special, au captat atenția comunității internaționale, atât guverne cât și investitori, datorită impactului puternic și evident în viețile noastre.

În 2009, Centrul de Reziliență din Stockholm a deschis un nou capitol în gândirea ecologică prin definirea a nouă frontiere planetare în cadrul cărora omenirea poate continua să se dezvolte și să prospere pentru generațiile viitoare. Depășirea acestor limite crește riscul de a genera schimbări de mediu bruște sau ireversibile la scară largă. Din păcate, ultima actualizare din 2022 arată depășiri importante pentru multe din aceste limite.

Aceasta este un avertisment puternic că trebuie să ne recalibrăm comportamentul și să facem tot posibilul pentru a reveni în interiorul acestor frontiere. În această căutare, investițiile durabile au un rol crucial, având capacitatea de a reconfigura modelul nostru economic într-unul care respectă și protejează limitele planetei noastre.

Figura 2: Cele 9 frontiere planetare propuse de Centrul de Reziliență din Stockholm

Sursa: www.stockholmresilience.org/

Rolul investițiilor ESG în lupta împotriva schimbărilor climatice și a altor probleme de mediu și sociale este esențial. În condițiile în care guvernele și reglementatorii caută să încurajeze comportamentele durabile și să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, investițiile ESG pot fi un instrument puternic pentru a stimula tranziția către o economie mai verde și mai echitabilă. În plus, există dovezi din ce în ce mai multe care sugerează că încorporarea factorilor ESG poate îmbunătăți stabilitatea și reziliența pe termen lung a companiilor și economiei.

De la analiza financiară la integrarea ESG: o schimbare de paradigmă

Conceptul de investiții responsabile nu este unul nou, anumite cerințe existând dintotdeauna din partea unor grupuri de investitori, iar primul fond de investiții care a incorporat principii de etică în selecția activelor a fost lansat încă din 1971. Conceptul modern de investiții responsabile, incorporând aspecte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), a prins contur în 2014, în urma unui apel la acțiune din partea Secretarului General al Națiunilor Unite. Acesta a fost consolidat de raportul "Who Cares Wins", care a argumentat că integrarea factorilor ESG în investiții este o măsură sănătoasă din punct de vedere economic, conducând către piețe mai durabile și la rezultate mai bune pentru societate.

În 2016, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, a fost lansată inițiativa Principiile Pentru Investiții Responsabile (Principles for Responsible Investing - PRI). Aceasta a impulsionat managerii de investiții la nivel global să integreze explicit factorii ESG în deciziile de investiții, cu scopul de a optimiza randamentele și de a gestiona mai eficient riscurile.

De asemenea, presiunea din partea clienților crește. Tot mai mulți dintre aceștia doresc ca banii lor să fie investiți nu doar pentru un randament bun, ci și cu un scop explicit de mediu, social sau de guvernanță. Astfel, în acest peisaj în continuă evoluție, investițiile responsabile devin din ce în ce mai relevante și necesare.

Conform ultimului raport al Global Sustainable Investment Alliance, în 2020 deja 36% din activele investite la nivel global erau gestionate cu un mandat de investiții durabile. În plus, cerințele pentru a încadra o investiție ca fiind durabilă au crescut semnificativ, în special în Europa și Australia & Noua Zeelandă, motiv pentru care în aceste regiuni se observă o scădere a investițiilor încadrate ca durabile.

Figura 3: Evoluția investițiilor durabile raportate la total active administrate în perioada 2014 - 2020

Sursa: https://www.gsi-alliance.org/

 

De ce este ESG important pentru investitori ?

Pentru investitori, ESG nu este doar o chestiune de etică sau de respect pentru mediu, ci și o necesitate strategică care poate influența direct performanța investițiilor lor.

Investițiile responsabile, printr-o abordare ESG, permit investitorilor să aibă o înțelegere mai completă și mai profundă a potențialelor riscuri și oportunități asociate cu o investiție. Prin analiza factorilor de mediu, sociali și de guvernanță, investitorii pot evalua aspecte ale unei companii care pot fi adesea trecute cu vederea doar prin analiza financiară tradițională. Aceasta poate include, de exemplu, modul în care compania gestionează riscul de schimbare climatică sau cum își tratează angajații. O înțelegere mai profundă a acestor factori poate ajuta investitorii să identifice companiile cu o strategie de business durabilă pe termen lung.

Un meta-studiu realizat in 2021 de cercetătorii de la NYU Stern Center for Sustainable Business și de la Rockefeller Asset Management demonstreaza relația pozitivă dintre ESG și performanța companiilor. Aceștia au împărțit rezultatele în două grupuri: cele axate pe performanța financiară corporativă, cum ar fi rentabilitatea capitalului propriu, și cele axate pe performanța investițiilor, folosind măsuri precum alfa (randamentul suplimentar peste un indice de referință). De asemenea au fost considerate și studii care analizează performanța financiară  în funcție de factorul climatic “E”. Rezultatele sunt grăitoare: 71% din analize arată o relație pozitivă sau neutră pentru performanța financiară a companiilor, iar performanța investițiilor este în 59% din cazuri pozitivă sau neutră. Doar 8% dintre studii au găsit o relație negativă între implementarea ESG și performanța companiilor și doar în 14% din studii a fost o relație negativă între ESG și performanta invesitorilor.

Până la urmă aceste studii ne demonstrează un raționament simplu – o companie care este atentă la mediu, la societate și angajați precum și cu o guvernanță solidă va avea pe termen lung o performanță financiară mai bună și va aduce un randament mai bun investitorilor săi.

Figura 4: Corelații între între implementarea ESG și performanța companiilor

(analiză efectuată pe baza a 245 de studii publicate între 2016 și 2020)

Sursa: https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/esg-and-financial-performance

Figura 5: Corelații între între implementarea ESG și performanța investițiilor

 (analiză efectuată pe baza a 245 de studii publicate între 2016 și 2020)

Sursa: https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/esg-and-financial-performance

De asemenea, investițiile ESG pot oferi un canal prin care investitorii pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest lucru nu numai că poate genera un sentiment de împlinire morală și etică, ci poate oferi și oportunități de investiții profitabile pe măsură ce lumea se îndreaptă către o economie mai verde.

De asemenea, în contextul creșterii presiunii regulatorii și legislative pentru a face față schimbărilor climatice și pentru a încuraja un comportament mai responsabil din partea companiilor, este de așteptat ca factorii ESG să devină tot mai relevanți în evaluarea performanței unei companii. Companiile care se adaptează la aceste tendințe și își îmbunătățesc performanța ESG pot beneficia de un avantaj competitiv.

În concluzie, investițiile durabile nu sunt doar un mod de a proteja planeta și societatea, dar reprezintă și o oportunitate pentru crearea de valoare pe termen lung. Prin canalizarea resurselor către companii și sectoare care sunt aliniate cu obiectivele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), investitorii pot genera randamente competitive, în timp ce contribuie la atingerea obiectivelor globale de durabilitate. În plus, acestea oferă un răspuns la creșterea presiunii sociale și de reglementare pentru a face față provocărilor ecologice și sociale cu care ne confruntăm.

Share

Mai mult

Mai mult +