Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.11.2018 1 154 604 923.29 41.0308 RON 20285
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.11.2018 290 920 765.05 138.6852 EURO 5477
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 13.11.2018 32 619 624.66 106.8739 USD 606
BRD Obligațiuni obligațiuni 13.11.2018 66 520 839.54 168.2028 RON 909
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 13.11.2018 33 411 670.08 176.3082 RON 709
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 13.11.2018 5 406 244.37 26.0410 EURO 85
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 13.11.2018 29 460 338.74 192.5213 RON 466
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 13.11.2018 5 790 654.18 28.5576 EURO 88
BRD Index acțiuni 13.11.2018 9 460 222.05 157.3583 RON 198