Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.03.2019 1 217 173 522.34 41.6808 RON 23479
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.03.2019 278 957 206.71 139.3819 EURO 5473
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 21.03.2019 33 809 010.24 108.4775 USD 651
BRD Obligațiuni obligațiuni 21.03.2019 64 212 133.48 170.5954 RON 872
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 21.03.2019 32 592 448.44 175.4172 RON 817
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 21.03.2019 7 033 671.13 25.3899 EURO 112
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 21.03.2019 27 180 636.16 188.6704 RON 515
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 21.03.2019 6 196 083.56 27.4233 EURO 99
BRD Index acțiuni 21.03.2019 8 882 395.00 160.7858 RON 191