Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.05.2019 1 329 621 522.52 41.9096 RON 28864
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.05.2019 309 887 788.53 139.9423 EURO 6343
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.05.2019 36 897 344.11 109.3577 USD 758
BRD Obligațiuni obligațiuni 16.05.2019 65 086 718.34 171.9598 RON 939
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 16.05.2019 34 453 317.09 177.2747 RON 920
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 16.05.2019 8 677 138.57 25.6298 EURO 149
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 16.05.2019 27 864 908.39 191.7871 RON 566
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 16.05.2019 7 077 008.49 27.8450 EURO 109
BRD Index acțiuni 16.05.2019 8 450 549.48 158.1841 RON 194