Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2018 1 157 175 213.08 41.0289 RON 20292
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2018 291 563 031.76 138.7163 EURO 5476
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2018 33 013 905.05 106.8654 USD 608
BRD Obligațiuni obligațiuni 12.11.2018 66 441 784.23 168.2051 RON 909
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 12.11.2018 33 376 365.10 176.2953 RON 708
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 12.11.2018 5 407 358.69 26.0463 EURO 85
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 12.11.2018 29 440 563.12 192.4326 RON 466
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 12.11.2018 5 785 599.78 28.5524 EURO 87
BRD Index acțiuni 12.11.2018 9 471 132.48 157.5515 RON 198