Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.07.2019 1 521 089 188.69 42.5763 RON 35310
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.07.2019 359 820 957.63 141.3901 EURO 7384
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.07.2019 49 554 133.48 110.6345 USD 917
BRD Obligațiuni obligațiuni 15.07.2019 71 177 781.77 174.5873 RON 1010
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 15.07.2019 42 557 442.84 186.2153 RON 1072
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 15.07.2019 14 125 456.83 27.0870 EURO 212
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 15.07.2019 31 044 472.88 214.6663 RON 637
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 15.07.2019 10 447 059.23 31.3602 EURO 131
BRD Index acțiuni 15.07.2019 8 602 395.03 173.0828 RON 192