Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.01.2019 1 150 991 499.33 41.2071 RON 20583
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.01.2019 274 745 928.24 138.3727 EURO 5343
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.01.2019 31 265 017.28 107.2424 USD 599
BRD Obligațiuni obligațiuni 17.01.2019 65 043 786.24 168.5856 RON 875
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 17.01.2019 31 722 786.12 170.1222 RON 765
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 17.01.2019 6 765 362.79 24.9727 EURO 105
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 17.01.2019 27 329 664.48 176.3285 RON 483
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 17.01.2019 5 828 463.31 25.9928 EURO 97
BRD Index acțiuni 17.01.2019 8 765 284.85 152.4781 RON 188