Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.09.2018 1 163 382 101.77 40.8583 RON 20251
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.09.2018 295 047 741.19 138.6512 EURO 5520
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 20.09.2018 32 944 620.88 106.7963 USD 595
BRD Obligațiuni obligațiuni 20.09.2018 70 111 116.60 167.7713 RON 931
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 20.09.2018 31 229 680.73 174.9627 RON 652
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 20.09.2018 4 308 789.28 25.8854 EURO 67
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 20.09.2018 30 106 971.09 189.0185 RON 433
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 20.09.2018 5 005 388.45 28.0856 EURO 73
BRD Index acțiuni 20.09.2018 9 267 228.13 155.8195 RON 197