Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2019 1 910 224 219.66 43.3584 RON 49610
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2019 427 060 601.96 142.6980 EURO 9695
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.11.2019 64 389 230.28 112.4780 USD 1172
BRD Obligațiuni obligațiuni 12.11.2019 84 509 008.35 178.0464 RON 1194
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 12.11.2019 58 613 362.34 190.7607 RON 1547
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 12.11.2019 22 351 012.81 27.5745 EURO 377
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 12.11.2019 41 511 046.64 224.6158 RON 942
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 12.11.2019 16 296 190.35 32.6100 EURO 242
BRD Global Clasa A acțiuni 12.11.2019 8 613 417.41 176.7602 RON 238
BRD Global Clasa E acțiuni 12.11.2019 482 527.72 25.7842 EURO 27