Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.09.2019 1 699 645 457.82 43.0838 RON 41011
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.09.2019 389 740 314.65 142.3002 EURO 8472
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 12.09.2019 55 133 118.32 112.0388 USD 1012
BRD Obligațiuni obligațiuni 12.09.2019 77 318 554.56 176.8549 RON 1058
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 12.09.2019 48 973 053.23 187.5651 RON 1224
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 12.09.2019 18 061 002.38 27.2583 EURO 268
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 12.09.2019 34 374 842.77 215.2669 RON 752
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 12.09.2019 13 647 625.91 31.4210 EURO 172
BRD Index acțiuni 12.09.2019 8 571 675.60 170.4639 RON 212