Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.09.2017 1 479 934 444.39 40.2681 RON 20714
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.09.2017 296 403 012.75 138.1803 EURO 5383
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 19.09.2017 30 331 573.90 106.2418 USD 517
BRD Obligațiuni obligațiuni 19.09.2017 117 670 869.56 165.9095 RON 1097
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 19.09.2017 41 989 742.60 172.3567 RON 400
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 19.09.2017 574 898.84 25.8031 EURO 18
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 19.09.2017 34 077 873.79 182.4179 RON 277
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 19.09.2017 521 221.71 27.4138 EURO 26
BRD Index acțiuni 19.09.2017 7 896 592.73 158.2046 RON 113