Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.07.2018 1 197 400 531.26 40.4804 RON 20509
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.07.2018 294 591 707.74 138.6516 EURO 5618
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 16.07.2018 33 677 781.43 106.4133 USD 603
BRD Obligațiuni obligațiuni 16.07.2018 71 592 315.55 166.0528 RON 952
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 16.07.2018 30 469 540.54 173.0309 RON 639
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 16.07.2018 3 403 339.37 25.5846 EURO 52
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 16.07.2018 31 182 761.99 185.6146 RON 427
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 16.07.2018 4 140 990.21 27.5633 EURO 69
BRD Index acțiuni 16.07.2018 9 023 686.08 151.9375 RON 199