Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.05.2018 1 244 083 729.02 40.3286 RON 20811
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.05.2018 299 546 773.01 138.5649 EURO 5671
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.05.2018 35 443 191.46 105.8400 USD 612
BRD Obligațiuni obligațiuni 17.05.2018 62 392 654.46 165.1714 RON 965
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 17.05.2018 39 378 269.50 173.6914 RON 641
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 17.05.2018 1 691 261.53 25.8179 EURO 42
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 17.05.2018 38 185 963.94 188.1892 RON 416
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 17.05.2018 2 777 201.38 28.0967 EURO 58
BRD Index acțiuni 17.05.2018 9 723 284.79 156.8736 RON 201