Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.03.2018 1 385 466 746.53 40.3590 RON 20941
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.03.2018 299 598 381.07 138.4148 EURO 5688
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.03.2018 36 923 931.64 105.9167 USD 614
BRD Obligațiuni obligațiuni 15.03.2018 102 705 825.12 165.4572 RON 998
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 15.03.2018 37 005 351.23 176.3073 RON 473
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 15.03.2018 721 397.29 26.0356 EURO 27
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 15.03.2018 34 822 274.06 194.9493 RON 366
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 15.03.2018 1 296 045.94 28.9096 EURO 39
BRD Index acțiuni 15.03.2018 9 965 823.05 162.3346 RON 197