Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.01.2018 1 379 885 251.49 40.1858 RON 21095
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.01.2018 305 423 649.35 138.5548 EURO 5700
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 15.01.2018 35 160 758.92 106.2839 USD 587
BRD Obligațiuni obligațiuni 15.01.2018 106 770 216.40 164.8173 RON 1024
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 15.01.2018 33 832 447.54 174.4559 RON 442
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 15.01.2018 679 640.15 25.9639 EURO 24
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 15.01.2018 30 442 900.69 191.5753 RON 313
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 15.01.2018 951 858.44 28.6460 EURO 31
BRD Index acțiuni 15.01.2018 10 470 416.90 166.0101 RON 172