Analiza fonduri

Fond Tip Data VUAN Activ net VUAN Moneda Nr. investitori
BRD Simfonia obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.11.2017 1 419 435 972.92 39.9565 RON 21122
BRD Euro Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.11.2017 301 090 899.56 138.2529 EURO 5573
BRD USD Fond obligatiuni si instrumente monetare si cu venit fix 17.11.2017 33 762 355.68 106.1745 USD 548
BRD Obligațiuni obligațiuni 17.11.2017 109 188 987.26 163.8645 RON 1055
BRD Diverso Clasa A (RON) diversificat 17.11.2017 38 481 264.70 171.1095 RON 422
BRD Diverso Clasa E (EUR) diversificat 17.11.2017 601 278.98 25.3906 EURO 22
BRD Actiuni Clasa A (RON) acțiuni 17.11.2017 32 710 128.18 182.3201 RON 291
BRD Actiuni Clasa E (EUR) acțiuni 17.11.2017 944 472.66 27.1826 EURO 35
BRD Index acțiuni 17.11.2017 8 427 786.37 158.5879 RON 136